Skip to content

“Jazz i ny kostym” Review of album Sammenfiltret

2013 September 15
by Mia

Jazz i Ny Kostym / Jazz in a New Costume

The swedish journalist Lisa Appelqvist  review on Christian Balvig/Mia Dyberg – Sammenfiltret, Release Concert 31.8.2013:

“(…)BalvigDybergduo skapade filmisk stämning och stor rymd, med till synes så små, enkla medel.(..)”

“(….) Jag vet inte hur Mia Dyberg gör det, men många gånger glömmer man över huvud taget att det är en saxofon hon trakterar. Det är så mycket mer(…).” /Lisa Appelqvist, Kristianstadbladet Sept. 2013

Read Full article: ” Jazz i ny kostym”